Etusivu Econen- tuoteperhe Yhteystiedot Suomi English Svenska
 • Tarkat työaikatiedot nopeuttavat palkanlaskentaa

  Econen FI toteuttaa työntekijöiden työajanseurannan palkanmaksua ja laskutusta varten. Järjestelmää voidaan käyttää ajoneuvoissa, terminaaleissa ja muissa kiinteissä työpisteissä. Econen FI koostaa työtunneista TES:sin mukaiset työtuntiraportit, jossa eritellään työlajit kuten lastaukset, ajot, tauot, kuorman purkamiset, tankkaukset sekä muut työt, kuten ajoneuvon pesut tai korjaamokäynnit. Myös käyttäjäkohtaisten työlajien räätälöiminen on mahdollista.
 • Reaaliaikainen paikannus tehostaa kuljetusten ohjausta

  Mille autolle voisit ohjata juuri asiakkaalta tulleen kuljetustilauksen? Econen FI kertoo ajojärjestelijälle yhdellä vilkaisulla ajoneuvojen, perävaunujen tai konttien reaaliaikaisen sijainnin sekä sen mitä ne ovat juuri sillä hetkellä tekemässä. Paikka- ja tapahtumatiedot tallentuvat tietokantaan, jolloin niitä voidaan tarkastella takautuvasti.
 • Ajotavan seuranta kannustaa taloudelliseen ajotapaan

  Econen FI tuottaa tarkan auto- ja kuljettajakohtaisen ajotavan sekä kulutuksen seurannan, tallettamalla auto- ja kuljettajatiedot kunkin kuljettajan omalle tilille. Seurannan avulla kuljettajia voidaan yksilökohtaisesti ohjata ja kannustaa taloudellisempaan ajotapaan. Päätelaitteen avulla kuljettajat voivat verrata omaa ajotapaansa muihin kuljettajiin tai ryhmiin reaaliaikaisesti. Kuvaajat ja raportit ajoneuvojen käytöstä ja kuljettajien ajotavasta ovat helposti saatavilla.
 • Elintarvikeviraston hyväksymä lämpötilan seuranta

  Econen FI -järjestelmän avulla toteutat myös kylmä- ja lämminkuljetusten lämpötilaseurannan. Econen FI kerää lämpötilatiedot EN12830-standardin vaatimusten mukaisesti ja järjestelmällä on elintarvikeviraston EN 12830 hyväksyntä. Ajoneuvopäätelaite välittää rahtitilojen reaaliaikaiset lämpötilat kuljettajalle ja toimistoon. Järjestelmään voidaan syöttää lämpötilan hälytysrajoja tai antaa rajoitetut oikeudet käyttäjäoikeudet kuljetuksen tilaajalle, jolloin tilaaja voi seurata oman kuljetuksensa lämpötiloja ja paikkatietoja.
 • Kuormakirjat toimistolle viiveettä autosta

  Skannaa kuormakirjat nopeasti ja helposti jo autosta. Econen FI päätelaite skannerilla saat tiedot välittömästi suoraan tietokantaan, jolloin ne ovat heti siirrettävissä laskutukseen. Ei enää kadonneita kuormakirjoja!
 • Digipiirturi- ja kuljettajakorttitiedot automaattisesti talteen

  Lain mukaan ajoneuvojen digipiirturien massamuisti täytyy kopioida kolmen kuukauden välein ja kuljettajakortit kolmen viikon välein. Econen FI hoitaa tietojen kopioinnin ja siirron helposti ja automaattisesti.
Econen FI - säästä aikaa ja rahaa
Tarkka kuljettajien työajan seuranta ja tietojen nopea siirto palkanmaksuun tehostavat kuljetusyritysten operatiivista toimintaa ja säästävät kustannuksia. Econen FI kertoo lakisääteiset ajo- ja lepoajat kuljettajalle ja toimistohenkilökunnalle sekä näyttää muun muassa ajojärjestelijälle ajoneuvojen reaaliaikaiset sijainnit, tallentaa digipiirturitiedot ja mahdollistaa rahtikirjojen skannauksen ajoneuvoissa. Econen FI voidaan asentaa kaikkiin ajoneuvoihin.
 • Tarkat työaikatiedot nopeuttavat palkanlaskentaa

  Econen FI toteuttaa työntekijöiden työajanseurannan palkanmaksua ja laskutusta varten. Järjestelmää voidaan käyttää ajoneuvoissa, terminaaleissa ja muissa kiinteissä työpisteissä. Econen FI koostaa työtunneista TES:sin mukaiset työtuntiraportit, jossa eritellään työlajit kuten lastaukset, ajot, tauot, kuorman purkamiset, tankkaukset sekä muut työt, kuten ajoneuvon pesut tai korjaamokäynnit. Myös käyttäjäkohtaisten työlajien räätälöiminen on mahdollista.
 • Ajo- ja lepoaikojen seuranta tukee työvuorojen suunnittelua

  Econen FI päätelaite kertoo kuljettajalle lakisääteisten taukojen, vuorokausi- ja viikkolepojen pituudet työaikalainsäädännön mukaisesti. Se varoittaa lähestyvästä ajoajan ylityksestä ja näyttää jo tapahtuneet mahdolliset ylitykset. Samat tiedot näkyvät myös ajojärjestelijällä, joka voi reaaliaikaisesti seurata ajoaikoja ja suunnitella työvuoroja.
 • Ajotavan seuranta kannustaa taloudelliseen ajotapaan

  Econen FI tuottaa tarkan auto- ja kuljettajakohtaisen ajotavan sekä kulutuksen seurannan, tallettamalla auto- ja kuljettajatiedot kunkin kuljettajan omalle tilille. Seurannan avulla kuljettajia voidaan yksilökohtaisesti ohjata ja kannustaa taloudellisempaan ajotapaan. Päätelaitteen avulla kuljettajat voivat verrata omaa ajotapaansa muihin kuljettajiin tai ryhmiin reaaliaikaisesti. Kuvaajat ja raportit ajoneuvojen käytöstä ja kuljettajien ajotavasta ovat helposti saatavilla.
 • Reaaliaikainen paikannus tehostaa kuljetusten ohjausta

  Mille autolle voisit ohjata juuri asiakkaalta tulleen kuljetustilauksen? Econen FI kertoo ajojärjestelijälle yhdellä vilkaisulla ajoneuvojen, perävaunujen tai konttien reaaliaikaisen sijainnin sekä sen mitä ne ovat juuri sillä hetkellä tekemässä. Paikka- ja tapahtumatiedot tallentuvat tietokantaan, jolloin niitä voidaan tarkastella takautuvasti.
 • Viestien välitys

  Ajojärjestelijän ja ajoneuvojen välinen helppo kommunikointi tehostaa yrityksen toimintaa ja vähentää soittamisen tarvetta. Tuloksena saadaan tehokkaammat kuljetukset ja turvallisempi työympäristö. Viestejä voidaan lähettää Ecoweb Managerin tietokannassa olevalle tietylle autolle tai vaikka koko yrityksen kalustolle samanaikaisesti.
 • Palautetta ja kannustusta

  Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä ja lisäksi ajoneuvojen ylläpitoon kohdistuvat kustannukset pienenevät. Econen Fi järjestelmällä toteutat helposti kuljettajien oman henkilökohtaisen ajotavan seurannan kannustavasti!
 • Huollot ja korjaukset ovat muistissa

  Econen FI pitää kirjaa ajoneuvojen ja perävaunujen huolloista, tehdyistä korjauksista ja lähestyvistä vuosikatsastuksista.
 • Kustannusseurannan todellinen työkalu

  Econen FI -järjestelmän Ecoweb Manager on työkalu todellisten kustannusten laskentaan ja palveluiden kannattavaa hinnoitteluun.
Mikä Ecoweb Manager?
Ecoweb Manager on helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä Econen FI ajoneuvopäätelaiteiden keräämien tietojen tarkasteluun ja viestien välittämiseen. Se ei vaadi erillisten ohjelmistojen asentamista tietokoneelle. Tarvitset vain internetyhteyden ja pääset aina tietoihin käsiksi. Koska Ecoweb Managerin tiedot ovat SQL tietokannassa erillisellä palvelimella, ei käyttö ole paikkasidonnaista ja se mahdollistaa myös useamman käyttäjän samanaikaisen työskentelyn. Asiakasyritys voi luoda käyttäjätilejä eri tasoisilla käyttöoikeuksilla, kuten esimerkiksi omistaja, ajojärjestelijä, asiakas ja kuljettaja.
 • Raahaa ja pudota

  Uudenlainen tapa suunnitella kuormat. Näet kuljetustilaukset sekä autot ja perävaunut samassa ikkunassa. Voi raahata tilauksia vapaaseen autoon ja näet heti auton täyttöasteen. Halutessasi voit raahata kuorman autosta toiseen. Määrittele vakiomuotoisia toistuvia reittejä tai suunnittele vapaasti vaikka päivittäinen jakelu. Valmis kuorma tulostuu kuljettajalle päivän työtehtäväksi. Kun kuorma on ajossa näet samasta näkymästä missä vaiheessa kuljetustilauksen toimitus on.
Järjestystä yrityksen toimintaan
Toiminnanohjausjärjestelmällä tehostat toimintaa ja lyhennät aikaa tilauksen käsittelystä valmiin tilauksen laskutukseen. Se tuo yrityksesi toimintaan täsmällisyyttä ja minimoi mahdolliset virheet. Tehostaminen ja rutiinien vähentäminen tuo myös merkittäviä työaikasäästöjä. Ecoweb Manager toiminnanohjausmoduuli on selkeä ja helppokäyttöinen pienemmillekin kuljetusyrityksille soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä, jolla teet kuljetustilauksen, suunnittelet kuormat ja välität ne kuljettajille. Saat laskutukseen täsmälliset tiedot kuljetustilauksista lastaus-, purku-, ja odotusaikoineen, sekä toimitusmäärät ja ajomatkat. Valmiit myyntilaskut voi siirtää omaan laskutusohjelmaan kuten Perhonen, Visma, Nova, tai Sonet.
Säästä suunnittelemalla työvuorot todellisen tarpeen mukaisesti
Hallitut työvuorojen sijoittelua, pituutta ja jakautumista koskevat päätökset tehostavat päivittäistä toimintaa ja parantavat tuloksia. Ecoweb Manager työvuorosuunnittelumoduuli on helppokäyttöinen pienillekin yrityksille soveltuva kuljettajien ja terminaalityöntekijöiden työvuorosuunnittelun työkalu. Vältä yli- tai alimiehitys, ehkäise tarpeettomat ylityökustannukset sekä lain ja työehtosopimusten rikkomukset ja pidä huolta, että oikealla reitillä on osaava kuljettaja. Voit suunnitella joko kuljettaja- tai reittikohtaisia työvuoroja, ja nopeuttaa suunnittelua tallentamalla niitä vakiotyövuoroiksi. Ohjelma näyttää suunnitellut ja toteutuneet työvuorot aikaleimoineen. Poissolokalenterin avulla et voi varata työvuoroa vuosilomalla, vapaapäivällä, sairaslomalla ja lakisääteisellä vapaalla olevalle työntekijälle.
Thermolink – Lisää lämpötilaseuranta Econen FI järjestelmään
Thermolinkin ja kuormatilaan asennettavien lämpötila-antureiden avulla voit lisätä vaivattomasti kylmä- ja lämminkuljetusten lämpötilaseurannan Econen FI järjestelmään. Thermolink kerää lämpötilatiedot EN12830-standardin vaatimusten mukaisesti ja järjestelmällä on elintarvikeviraston EN 12830 hyväksyntä.
Trailerlogger – tiedätkö missä perävaunusi on?
TrailerLogger on täydellinen työkalu perävaunujen sijainnin ja lämpötilatietojen seuraamiseen. TrailerLogger voidaan varustaa jopa kuudella lämpötila-anturilla, joiden hälytysrajat voi valita toisistaan riippumatta. Sisäänrakennettu akku mahdollistaa toiminnan myös silloin, kun perävaunua ei ole kytketty vetoautoon. TrailerLoggeria voidaan käyttää Ecoweb Manager järjestelmän osana, tai se voidaan räätälöidä toimimaan osana muiden valmistajien järjestelmiä.
Canverter –ajoneuvokohtainen CAN väylätieto SAE J1939 standardin mukaiseksi
Canverter muuntaa ajoneuvojen CAN väylätiedot standardin mukaiseen SAE J1939 muotoon. Nykyaikaisista ajoneuvoista on helposti saatavissa nopeus-, kierrosluku- ja polttoaineen kulutustiedot. Tarvittaessa muitakin tietoja, kuten ovien avaamiset, valojen tila jne. on saatavilla. Canverter tukee omaa CAN PickUp anturiamme, joka asennetaan väyläjohtimiin niitä vahingoittamatta. Ei enää juotoksia tai suoraa liityntää ajoneuvon omaan väylään!
CAN BUS Trip Gate - tarkan matkatiedon tae
CAN BUS Trip Gate -pulssimuunnin muuntaa auton tietoväylän (CAN-väylä) matkatiedon taksamittarille soveltuviksi jännitepulsseiksi turvallisesti ja helposti. CAN BUS Trip Gatea ei liitetä esimerkiksi auton ABS-jarrujen antureiden signaaleihin, jolloin se ei vaikuta jarrujen toimintaan. Laite soveltuu kaikkiin automerkkeihin ja malleihin.